Ερευνητικά έργα
278
page-template-default,page,page-id-278,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 1. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., «Μελέτη και έρευνα προβλημάτων δυσλειτουργίας των ΜΜΕ σε σχέση με την πολεοδομική οργάνωση», 1988 (Α. Αραβαντινός, Λ. Βασενχόβεν, Γ. Τζιαφέτας, Χ. Λαμπρίδης, Β. Λαμπρίδη, Μ. Μάρκου και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Yπεύθυνη Ε. Παναγιωτάτου).
 2. Γ.Γ.Ε.Τ., «Αξιολόγηση των προγραμμάτων προώθησης επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τομείς-κλειδιά της ελληνικής οικονομίας. Διαμόρφωση εναλλακτικής μεθόδου παρέμβασης», 1993 (Γ. Ζαχαράτος, Μ. Σπουρδαλάκης, Μ. Μάρκου και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 3.  Ε.Μ.Π., «Δείκτες χωροθέτησης της απασχόλησης για τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας», 1993-1994 (Ι. Σαγιάς και Μ. Μάρκου, Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 4. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Έρευνα παραθεριστικής κατοικίας και οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα», Ε.Μ.Π. – Ε.Κ.Κ.Ε., 1966 (Σ. Αυγερινού, Ι. Σαγιάς και Δ. Φιλιππίδης. Ερευνητές Ε.Κ.Κ.Ε.: Χ. Κασίμης, Κ. Γκόρτσος, Α. Δέφνερ, Μ. Θανοπούλου, Φ. Κουμούτση και Θ. Μαλούτας. Επιστημονική Υπεύθυνη: E. Παναγιωτάτου). Σε συνεργασία με ΚΕ.Π.Ε. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 5. Δήμος Μοσχάτου και Γ.Γ.Ε.Τ., «Παραγωγική αναδιάρθρωση της βιοτεχνίας. Χωρικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις», 1996 (Γ. Κοσμετάτος, Χ. Καψάλης, Μ. Σπουρδαλάκης, Θ. Μαλούτας, Ι. Σαγιάς και Μ. Μάρκου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 6. Δήμος Μοσχάτου, «Αναβάθμιση περιοχής Δήμου Μοσχάτου», 1996 (Θ. Πάνζαρης, Μ. Μάρκου και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 7. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Κοινοτική Πρωτοβουλία Adapt «Πρόγραμμα Delphi» σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, 1997 (Γ. Κοσμετάτος, Μ. Μπούργος και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 8. Υπουργείο Αιγαίου: «Αξιολόγηση υπάρχουσας κοινωνικο-οικονομικής υποδομής Νησιωτικού Χώρου Αιγαίου», 1999 (Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Μ. Μπούργος και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου). Μέρος του «Αναπτυξιακή χαρτογράφηση του Νησιωτικού Πλέγματος του Αιγαίου» με Επιστημονικό Υπεύθυνο: Ελ. Παπαγιαννάκη.
 9. Υπουργείο Αιγαίου: «Πιλοτικός σχεδιασμός εργαλείου προγραμματισμού στο πλαίσιο λειτουργίας Νησιωτικού Παρατηρητηρίου», 2003 (Ε. Κλαμπατσέα, Ι. Σαγιάς και Κ. Βαλεριάνου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 10. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και Υπουργείο Παιδείας: «Αποτύπωση της αγοράς εργασίας των μηχανικών σε νευραλγικούς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς τομείς. Συσχετισμός με τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Χώρου», 2000 (Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Μ. Μπούργος και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου). Μέρος του «Εξελικτική αποτύπωση της αγοράς εργασίας των μηχανικών και η κοινωνική τους κινητικότητα» με Επιστημονικό Υπεύθυνο Ελ. Παπαγιαννάκη.
 11. Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ., Ε.Μ.Π.: «Πρόγραμμα Αρχιμήδης: Σχεδιασμός επικοινωνιακού μοντέλου για την ενίσχυση της ανάπτυξης στο Νησιωτικό Χώρο. Πιλοτική εφαρμογή στη Νήσο Μήλο», 2003 (Κ. Χατζημπίρος, Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Κ. Διακονικολάου και Ν. Αντωνίου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 12. Δήμος Πειραιά: «Αναπτυξιακή χαρτογράφηση κρίσιμων κοινωνικών παραμέτρων για τον Δήμο Πειραιά», Έργο Ι, 2006 (Κ. Βαλεριάνου, Ε. Κλαμπατσέα και Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 13. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ-Ηράκλειτος, Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα: «Μετασχηματισμοί στον σύγχρονο αστικό χώρο. Μελέτη περίπτωσης Δήμος Πειραιά», 2006 (Κ. Βαλεριάνου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 14. Δήμος Πειραιά: «Αναπτυξιακή χαρτογράφηση κρίσιμων κοινωνικών παραμέτρων για τον Δήμο Πειραιά», Έργο ΙΙ, 2008 (Κ. Βαλάκας, Κ. Βαλεριάνου, Μ. Βάρελης, Γ. Μάνσολας, Π. Μουκούλης, Χ. Νάννου, Μ. Παπαγιάννη, Ι. Σαγιάς, Ευγ. Τούση, Κ. Τσιγώνια και Μ. Χατζημαρκάκη. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 15. Δήμος Αυλώνος: «Διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Αυλώνος. Δημιουργία μηχανισμού επιλογής/υποστήριξης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου», 2008 (Κ. Βαλεριάνου, Ε. Κλαμπατσέα, Π. Μουκούλης, Ι. Τσεβρένη και Π. Σαμαρτζής. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 16. Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση: «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους», 2008 (Ι. Τσεβρένη και Ευγ. Τούση. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).
 17. Περιφέρεια Ηπείρου – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: «Μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης περιοχών για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αγροτικής αναγέννησης», 2010 (Κ. Βαλεριάνου, Ν. Κατσουλάκος, Α. Μανωλοπούλου, Μ. Μάρκου, Π. Μουκούλης, Μ. Μπακαούκας, Ι. Σαγιάς, Ε. Τιβικέλη και Ε. Τριάντου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου).