Η Σημασία της Έρευνας στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Χώρο
153
page-template-default,page,page-id-153,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Η Σημασία της Έρευνας στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Χώρο

Ομοσπονδία Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων–Ομάδα  Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας 
Confederation of European Union Rectors’ Conferences–EU Research Policy Working Group

 

Εκπροσώπησα το Πολυτεχνείο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και, από το 1996, επί σειρά ετών τη Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ερευνας.
Η Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ερευνας είχε τακτικές και ουσιαστικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες και σε άλλες Eυρωπαϊκές πόλεις από τον Σεπτέμβριο του 1996 (Chairman: Professor H. Newby) και επί σειρά ετών. Tο 1998 φιλοξενήσαμε τη συνάντηση εργασίας στην Κρήτη. Στόχος η ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας για τη συσχέτιση της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και η διαμόρφωση ερευνητικής πολιτικής χρήσιμης για την Ομοσπονδία και για άλλους Ευρωπαϊκούς Ερευνητικούς Φορείς (European Science Foundation, Council of Europe, C.R.E.).
Oμάδες εργασίας, σεμινάρια και συναντήσεις οδήγησαν σε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και εισηγήσεις για θέματα βασικής έρευνας, το σύστημα αξιολόγησης της ερευνητικής διαδικασίας, τη χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας, τη δυνατότητα διαμόρφωσης αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου επιμόρφωσης για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς σπουδαστές, τα Kοινοτικά Προγράμματα, τη σχέση Πανεπιστημίου με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τη βιομηχανία, την καινοτόμο χρηματοδότηση, την αριστεία, τη σύσταση του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο τη διασφάλιση προοπτικών για ευρωπαϊκή επιστημονική δραστηριότητα υψηλών προδιαγραφών.

 

Κατά τη μακροχρόνια συμμετοχή μου στην επιτροπή και υπό το κυρίαρχο κλίμα της ευρωπαϊκής ομοιογένειας στη διατύπωση των θεμάτων και στην επιλογή πολιτικών, μου έγινε περισσότερο από ποτέ σαφής η ανάγκη διάρθρωσης και υποστήριξης μιας εθνικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής κοινωνικά ευαίσθητης, προσανατολισμένης σε μακροχρόνιους αναπτυξιακούς και πολιτισμικούς στόχους (Bλέπε EMΠ, αριθμ.πρωτ.8762, 14/4/2003).