Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
147
page-template-default,page,page-id-147,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Ειδικός Επιστήμων στο Υπουργείο Συντονισμού, κατόπιν Εθνικής Οικονομίας, Γραμματεία Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 1979-1985. Συμμετείχα στον διυπουργικό συντονισμό σημαντικών για την εποχή θεμάτων αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού (συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης αναπτυξιακών-χωροταξικών μελετών, όπως του Xωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Eλλάδος, διαμόρφωσης κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο για τις μελέτες κέντρων στην περιφέρεια, καθορισμού προγραμματικών περιφερειών, εθνικού χωροταξικού σχεδίου βιομηχανικών περιοχών, οργάνωσης του αστικού χώρου κ.λπ.). Εκπροσώπησα την Ελλάδα στον ΟΟΣΑ, “Steering Committee on the Joint Activity for Public Management in Metropolitan and Local Levels”, 1980-1983, στα Ηνωμένα Εθνη σε θέματα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1980, και σε άλλες διεθνείς συνεργασίες. Την περίοδο αυτή, συνειδητοποίησα την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης θεσμών –σε πολιτιστικό, αναπτυξιακό, οργανωτικό επίπεδο–, διάρθρωσης διεπιστημονικής στρατηγικής ακόμα και για βραχυπρόθεσμους στόχους και ενέργειες.